Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziałuKoszt konferencji:
850 PLN:

Koszt konferencji obejmuje: zakwaterowanie, materiały konferencyjne, w tym publikację.

Wpłaty na konferencję winny być dokonywane na konto Uniwersytetu Szczecińskiego

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule zapłaty należy podać:

Imię i Nazwisko oraz numer subkonta: "0159"

Planowane jest wydanie materiałów konferencyjnych przed konferencją, w związku z czym prosimy o przygotowanie artykułów/referatów i zamieszczenie ich w formie elektronicznej w systemie obsługującym Konferencję


Publikacja recenzowana -  Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego,
punktacja KBN 4pkty